اختلالات یادگیری در اصفهان

اختلال نوشتن

اختلال یادگیری با عنوان اختلال یادگیری اختصاصی عموما در اوایل دوران رشد تا پیش از سنین مدرسه آغازو با نارسایی هایی درعملکرد فردی ،اجتماعی ،تحصیلی ویاشغلی همراه می شوند. این اختلال نخستین بار در سنین آموزش رسمی ظاهر می گردد وبا مشکلات مداوم و مخرب در یادگیری مهارت های تحصیلی پایه نظیر: خواندن ،نوشتن ویا ریاضیات مشخص می شود. همچنین عملکرد فرد در مهارت های تحصیلی با در نظرگرفتن سن تقویمی وی ، به طور چشمیگیری پایین تر از میزان مورد انتظاراست. مشکلات این دانش آموزان تنها با افت تحصیلی پایان نمی پذیرد، بلکه به سرزنش و تحقیر دانش آموزان ،شکل گیری خودپنداره ضعیف و کاهش عزت نفس آنان نیز می انجامد و سلامت روان آنهارا به مخاطره می اندازدو چه بسا آنها را به سازو کارهای دفاعی ناموفق می کشاند. لازم به ذکر است که اختلال یادگیری مربوط به کم توانی ذهنی ،مشکلات شنوایی و بینایی و یا اختلالات عصبی حرکتی نمی باشند و بر یادگیری افرادی اثر می گذارد که از سطح کارکرد هوش طبیعی برخوردارند و حتی در افرادی که بهره یهوشی بالایی دارند هم دیده شده است.

اختلال یادگیری اختصاصی شامل : اختلال در خواندن ،اختلال در نوشتن و اختلال در ریاضیات می باشد.

اختلال یادگیری نوشتن:تشخیص این اختلال زمانی گذاشته می شود که این اختلال به طور قابل ملاحظه در پیشرفت تحصیلی یا فعالیت روزمره ی زندگی تداخل ایجاد کرده است . کودکان مبتلا به اختلال نوشتن پس از ورود به دبستان خیلی زود مشکلاتی در هجی کردن کلمات نشان می دهند. با بالا رفتن سن و رفتن به کلاس های بالاتر، جملات کتبی و شفاهی این کودکان به طور آشکاری ،ابتدایی تر و نسبت به سطح مورد انتظار، پایین تر به نظر می رسد و حاوی تعداد زیادی ،اشتباهات دستوری می باشد. این کودکان در زمینه های زیر مشکل دارند:

صحت هجی کردن – صحت دستور زبان و علامت گذاری جملات –شفافیت یا نظام مند بودن بیان نوشتاری

اختلال خواندن

اختلال یادگیری خواندن(صحت خواندن کلمات-سرعت و فصاحت خواندن- درک مطلب شفاهی)

مهارت خواندن نیازمند آن است که اولا مغز فرد، بین حروف و صدای آنها ارتباط برقرار کند و درثانی آن صداهارا با نظم مشخصی تلفظ کندو در نهایت ،کلمات را در قالب جملات بخواند.کودکانی که به این اختلال دچار هستند در روان ورسا خواندن کلمات دچار اشکال هستند. این کودکان در مهارت های زبانی مشکل دارند،بنابراین ممکن است علاوه برمشکل خواندن در دیگر مهارت های زبانی از جمله نوشتن ،هجی کردن ، فهمیدن و تلفظ کلمات نیز دچار مشکل باشند.این کودکان ممکن است در درک جملات نیز مشکل داشته باشند. بعضی از افراد گمان می کنند که اختلال خواندن نقصی در بینایی است که باعث می شود کودک کلمات را برعکس یا عقب و جلو ببیند، در حالی که هیچ ارتباطی با مشکل بینایی ندارد.همچنین این اختلال هیچ ارتباطی با میزان هوش کودک ندارد ،زیرا کودکان باهوش و کم هوش هردو به آن مبتلا می شوند.

اختلال ریاضی

اختلال یادگیری ریاضی: (مفهوم عدد-به خاطر سپردن قواعدریاضی-صحت و روانی محاسبات واستدلال ریاضی)

این اختلال اساسا ناتوانی در انجام عملیاتی است که برحسب توانایی هوش و سطح آموزش کودک از وی انتظار می رود.  این اختلال در برگیرنده ی4 گروه از مشکلات زیر می باشد :

مهارت زبانی (درک اصطلاح های ریاضی و تبدیل مسائل نوشتاری به نمادهای ریاضی )

مهارت های ادر اکی (شناسایی درک نمادها و مرتب سازی مجموعه ی اعداد)

مهارت  های ریاضی (توانایی انجام چهارعمل اصلی )

مهارت های توجه (کپی کردن درست اشکال و مشاهده ی درست نمادهای عملیاتی)