سودوکو

سودوکو در اصفهان

 یکی از با ارزش ترین سرمایه های جوامع انسانی کودکان هستند آموزش کودکان در زمان خاص خود می تواند سرنوشت آنها را متحول ساخته و زندگی لذت بخشی را برایشان به همراه آورد.

کودکان نیاز دارند از لحاظ جسمی قدرتمند، توانا، سریع و از لحاظ ذهنی با هوش، با ذکاوت، کنجکاو ، خلاق و پویا باشند تا بتواند برای زندگی آینده خود راهی هموارو سریع را طی کنند. دقت و توجه و تمرکز، حافظه ی کوتاه مدت ، حافظه ی بلند مدت همگی نیاز های اولیه ی یادگیری هستند. سودوکوی تصویری، پنج حسی وادراکی – حرکتی می باشد. این وسیله یکی از ابزارهایی است که میتوان ما را برای رسیدن به اهداف عالیه و دستیابی به موفقیت در جهت کمک به کودک وآموزش آنها یاری کند. از جمله مهارتهایی که میتوان با سودوکوی تصویری انجام داد عبارتند از:

 1. تقویت عضلات دست و انگشتان
 2.  مهارتهای حرکتی درشت
 3. مهرتهای حرکتی ظریف
 4.  حافظه کوتاه مدت
 5. حافظه بلند مدت
 6.  تقویت توان بینایی
 7.  تقویت توان شنیداری
 8. ادراک فضایی
 9. هماهنگی دو نیم کره
 10.  دقت و توجه و تمرکز
 11. -تعقیب چشمی
 12.  تشخیص شکل از زمینه

کلینیک پایتخت پارسه در اصفهان  از مراکز تخصصی کودکان با نیازهای خاص، پس ازفعال کردن  بخش تخصصی سودوکواز سال 1393 در جهت  بهبود مهارتهای بالا  مشغول به خدمت رسانی می باشد.