سنجش دبستان در اصفهان

آمادگی جهت آزمون سنجش دبستان در اصفهان

کودک شما هفت ساله است .می‌تواند به خوبی حدود نیم ساعت تمرکز کند، می‌تواند برخی مسائل را کاملاً توضیح دهد. به آسانی و بدون اضطراب مدتی از شما دور باشد. با کودکان دیگر گروه‌های کوچک تشکیل می‌دهد و مدّتها با آنها سرگرم می‌شود. لباسش را می‌تواند بپوشد و به تنهایی به دستشویی می‌رود و نظافت می‌کند .

مفاهیمی ‌مثل بالا، پایین، عقب جلو و رنگ‌ها را به خوبی می‌داند. اسم و فامیل خود را می‌داند و می‌تواند تا 10 بشمارد. او آماده است که به کلاس اول برود و شما شادی‌ای دارید در عمق وجود تان ..امّا این شادی با اضطرابی سخت همراه است .با اضطرابی که نمی‌توانید آن را نادیده بگیرید. از اطرافیان می‌شنوید که پایه ی اوّل، پایه ی سختی است ...به دنبال بهترین مدرسه، بهترین معلّم و بهترین‌ها برای فرزندتان هستید.برای کم کردن این اضطراب و هم چنین برای آسان تر کردن و هموار کردن راهتان باید دست به کار شوید.

کلینیک پایتخت پارسه در اصفهان  از مراکز تخصصی کودکان با نیازهای خاص، بافعال  کردن یک  بخش تخصصی از سال 1393 در جهت  بهبود مهارتهای بالا و برای بدست آوردن آمادگیهای لازم برای قبولی در آزمونهای وروردی دبستان و پیش دبستانی کودکان مشغول به خدمت رسانی می باشد.