مقالات
مزیت های نوروفیدبک

مزیت های نوروفیدبک

نوروفیدبک در بهبود اختلالاتی نظیر بیش فعالی ،نقص توجه،ناتوانی یادگیری ،اضطراب،ترس و هراس،آسیب مغزی ،سوء مصرف مواد ،مشکلات خواب،...مورد استفاده قرار میگیرد.
گروه ها