تیم درمانی

ریاست کلینیک ها
دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
کارشناس ارشد گفتاردرمانی
متخصص کودکان با نیازهای خاص

 

 

(بخش گفتار درمانی)

پریسا احمدی
کارشناس ارشد گفتاردرمانی
اختلال لکنت ، اختلالات صوت و صدا

 

 

الهام سلطانی
کارشناس ارشد گفتاردرمانی
اختلالات صوت و صدا ، اختلالات تلفظی

 

 

مهرداد اسفندیاری
کارشناس گفتاردرمانی
اختلال بلع ، اختلالات صوت و صدا

 

 

فاطمه کریمیان
کارشناس ارشد گفتاردرمانی
اختلالات زبانی خاص ، اتیسم

 

 

سارا موسوی
کارشناس گفتاردرمانی
اختلالات تلفظی ، تاخیر در گفتار

 

 

مینا خدامرادی
کارشناس گفتاردرمانی
اختلال بلع ، اختلالات صوت و صدا

 

 

فاخته فرزاد
آسیب شناس گفتار و زبان
اختلال تلفظی ، تاخیر در گفتار، اختلال خواندن و نوشتن

 

 

کسری گلابی
آسیب شناس گفتار و زبان
اختلا صوت و صدا، مشکل تلفظی، لکنت

 

 

(بخش مشاوره و روان شناسی)

فریبا توکلی
مسوول فنی بخش روانشناسی
کارشناس ارشد روانشناس کودک
بازی درمانی،بیش فعالی، اختلال یادگیری،نوروفیدبک، تست هوش

 

 

نرگس بیگدلی
کارشناس ارشد روانشناسی
مشاوره خانواده، ازدواج ، کودک

 

 

سحر مهرابی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
اختلال خواندن و دیکته نویسی،  توجه و تمرکز، رفتاردرمانی

 

 

آرش قندهاری
روانشناس بالینی، دانشجوی دکترا
اختلالات روانشناختی (افسردگی، اضطراب و...)، مشکلات بین فردی_ خانواده

 

 

حمیده محمدی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مشاوره خانواده، پیش از ازدواج، نوجوان