تست هوش

تست هوش در اصفهان

 

ضریب هوشی یا IQ ، توصیف هوش انسانها در مقایسه با بقیه جمعیت است. یکی از معتبرترین تستهای هوش، تست وکسلر است. این تست برای گروه های سنی مختلف انواع مختلف زیر را دارد:

1-گروه سنی 3-7 سال   WPPSI

2-گروه سنی 7-16 سالWISC  

3-گروه سنی 16 به بالا   WAIS

 

نتایج تست هوش علاوه بر مشخص کردن عدد هوش کلی ،؛ یک لیست از میزان توانمندیهای ذهنی (از قبیل ریاضیات ، درک لغات ، حافظه ، استدلال و...) به ما میدهد که از مقایسه ی آنها می توان به نقاط ضعف و قوت شحص پی برد. بنابراین با تقویت نقاط ضعف علاوه بر بهبودی این موارد، هوش کلی نیز افزایش می یابد. در ضمن از نتایج حاصل از تست هوش می توان یک پیش بینی شغلی نیز داشت.

 

کلینیک پایتخت پارسه در اصفهان  از مراکز تخصصی کودکان با نیازهای خاص، پس ازفعال کردن بخش تخصصی تست هوش در همه گروههای سنی از سال 1385 در جهت افزایش هوش و بهبود توانمندیهای ذهنی  مشغول به خدمت رسانی بوده است.